I.

Základní ustanovení

Společnost BABY HOLDING s.r.o., IČO: 60727349, se sídlem Kúty 1950, 760 01 Zlín, Česká republika, zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 17111 (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Kontaktní údaje správce

Doručovací adresa: BABY HOLDING s.r.o, Šedesátá 7046, Areál Svit budova 65, 760 01 Zlín, Česká republika

Email: obchod@babyholding.cz 

Telefon: +420 778 081 178

Datová schránka: y5bwatg

Provozní doba: pracovní dny (Po – Pá) od 9:00 do 16:00 hod.

III.

Zákonnost a účel zpracování osobních údajů

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 psím. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účel zpracování osobních údajů:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů (jméno, adresa, kontakt) je nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít nebo ze strany správce plnit – jsou proto nezbytné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky.
 • plnění právních povinností vůči státu
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky nebo ty, které jste mu poskytl/a:

 • jméno a příjmení / firma
 • doručovací /fakturační adresa
 • telefon
 • e-mailová adresa
 • IČ / DIČ
 • číslo bankovního úču
 • detail objednávky a historie objednávek

Správce zpracovává Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a údaje nezbytně nutné, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby.

V.

Bezpečnost a uchovávání údajů

Správce bude uchovávat osobní údaje

 • pouze po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, či uplatňování nároků z těchto vztahů nebo pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení Vašeho problému (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

VI.

Příjemce osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží (zasílatelské společnosti), realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozem e-shopu (účetní, IT specialista, právní zástupce) nebo zajišťující pro správce marketingové služby. Třetí strany mohou zpracovávat Vaše osobní údaje jen v rozsahu těchto služeb.

VII.

Vaše práva

Osobní údaje jsou citlivé informace, a proto máte právo vědět, jak s nimi správce nakládá.

Za podmínek stanovený v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení jejich zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování (Vašich osobních údajů) dle čl. 21 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (pokud je správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu), a to písemně (na adresu) nebo elektronicky (na e-mail správce) uvedený v sekci „Kontaktní údaje správce“ (čl. II).

Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.

Cookies

Pro funkčnost webových stránek využíváme soubory „cookies“. Jsou to malé datové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Cookies využíváme zejména proto, abychom byli schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby. Na našich stránkách mohou být cookies používány například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Pokud si nepřejete soubory cookies příjmat, v nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete soubory cookies z disku vašeho zařízení vymazat, zablokovat nebo můžete nastavit, abyste byli před uložením každého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Pokud se ale rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využití služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

IX.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics – je to webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

X.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře s těmito podmínkami souhlasíte – tím potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 19.5.2021.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.